Elements de Seguretat

Sense fil (3a Generació)

Millorats per a la robustesa davant d'interferències
Sensors millorats per a la porta de garatge
Sensors amb detecció d'obstacles sense contacte
Sensors millorats per a la porta de vianants
Sensors millorats sense necessitat de la banda de seguretat

Canals
Funcionalitats
Acabat
Usuaris
© 1983-2024 JCM Technologies - All Rights Reserved.
×
English Español Français Deutsch Italiano
×