RB3 OSE868

#1003188

Producte certificat

Receptor per a tercera generació RadioBand, sistema UNIVERSAL, compatible amb tots els quadres de maniobra del mercat amb entrada OSE

  • Instal·lació sense cables entre l'emissor i el receptor
  • Es pot connectar a tots els quadres de maniobra del mercat
  • Permet connectar 3 tipus de bandes de seguretat diferents: òptiques, resistives (8K2) i mecàniques
  • Pot controlar fins a 2 bandes de seguretat en el mateix emissor
  • Sense necessitat de senyal d'activació per a la banda de seguretat òptica, que sempre està activa (amb òptiques OSE-S7502B)
RB3 OSE868

Receptor per a sistema de comunicació UNIVERSAL de tercera generació via ràdio per a bandes de seguretat sempre actives, sense necessitat de senyal d'activació de la banda

Argumentari
Manual d'usuari
Declaració de conformitat
Altres certificats

Dimensions: 82x190x40mm
Ubicació: Fija
Acabat: Superfície
Estanqueïtat: IP54, IP65 con prensaestopas
Sortides: OSE (Optical Safety Edge), CSE (Contact Safety Edge)
Receptor/s integrat/s: RBAND3G
Freqüència: 868MHz
Usuaris: 6
Canals: 4
Abast operatiu: 50 metros
Tipus d'antena: Antena externa
Indicadors lluminosos: Yes
Brunzidor: Yes
Alimentació: 12/24VAC 12/24VDC
Consum DC màxim (mA): 255
Consum AC màxim (mA): 255
Temperatura mínima (ºC): -20
Temperatura màxima (ºC): 55
Connectivitat local: Otros RF
Compatibilitat Suite JCM: No
Normatives certificades: CE, TUV, UKCA

© 1983-2024 JCM Technologies - All Rights Reserved.
×
English Español Français Deutsch Italiano
×