CAP R868N

#1006158

Producte certificat

Receptor per a bandes de seguretat resistives, mecàniques i òptiques

Anticipa't a la col·lisió: Banda de seguretat amb detecció d'obstacles NO TOUCH

  • Receptor extern per a banda de seguretat amb detecció d'obstacles NO TOUCH (detecta obstacles sense tocar)
  • Per portes correderes
CAP R868N
CAP R868N CAP R868N CAP R868NArgumentari
Manual d'usuari
Declaració de conformitat

Dimensions: 82x190x40mm
Ubicació: Fija
Acabat: Superfície
Estanqueïtat: IP54, IP65 con prensaestopas
Sortides: RSE (Resistive Safety Edge), CSE (Contact Safety Edge)
Receptor/s integrat/s: RBAND3G
Freqüència: 868MHz
Usuaris: 6
Canals: 4
Abast operatiu: 50 metros
Tipus d'antena: Antena externa
Indicadors lluminosos: Yes
Brunzidor: No
Alimentació: 12/24VAC 12/24VDC
Consum DC màxim (mA): 255
Consum AC màxim (mA): 255
Temperatura mínima (ºC): -20
Temperatura màxima (ºC): 55
Connectivitat local: Otros RF
Compatibilitat Suite JCM: No
Normatives certificades: CE, UKCA

© 1983-2024 JCM Technologies - All Rights Reserved.
×
English Español Français Deutsch Italiano
×