Des de JCM oferim solucions electròniques per a la gestió i seguretat de portes residencials, comunitàries, comercials i industrials.

Si encara no ens coneixes, aviat descobriràs que la nostra motivació és innovar constantment. Gràcies a això, hem aportat solucions al món com la Radioband, Radiosens i Captive.