Elements de Seguretat

Cablejats

Alternatives cablejades per complir la norma de seguretat
Classe E: detecta l'obstacle abans que hi hagi un impacte
Classe D: sensor complementari a RadioBand

Funcionalitats
Acabat
© 1983-2024 JCM Technologies - All Rights Reserved.
×
English Español Français Deutsch Italiano
×