Dins el grup JCM comptem amb un equip humà divers amb mes de 70 persones provinents de diferents formacions, diferents paisos i diferents edats. . Donem especial importància als valors que ens distingeixen i que de sempre han estat : la ètica, el compromis i la qualitat de la relació. I que en els últims anys i donada la expansió de l’empresa, s’han afegit la innovación i la visió internacional.

Vetllem per cohesionar al màxim la plantilla dins la nostra cultura, tenint en compte certa dispersió tant d’activitats com internacional.

Creiem i apostem fort per la formació del personal, el suport al seu desenvolupament professional i un tracte participatiu i molt col.laboratiu; aspectos clau per aconseguir els excel.lents resultats que tant a nivell empresarial com de satisfacció del personal estem assolint.

En la política de Recursos Humans apliquem els principis de la Llei d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i en tots els processos de selecció es tenen en compte totes les candidatures sense discriminació d’edat ni sexe. També, sempre que podem, col.laborem , economicacment o a nivell laboral, amb institucions i serveis públics per aconseguir la inserció de col.lectius amb dificultats per accedir al món laboral.

Envia’ns el teu currículum

Nom i cognom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

El vostre missatge

Adjuntar CV (Arxius admesos: pdf, doc or docx | Max.: 5Mb)

Accepto la llei de protecció de dades*

*D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades han estat incorporades en el nostre fitxer, titularitat de JCM Technologies SA, amb domicili al C. Bisbe Morgades, 46, baixos (08500 Vic), per realitzar totes les gestions necessàries de manteniment de la nostra relació comercial. L’informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel.lació de les seves dades.