• GRUP JCM

  JCM està compost per un grup d’empreses compromeses totes elles amb els nostres valors ètics, innovació i visió internacional, i treballant per liderar els mercat amb solucions electròniques d’alt valor afegit.

  MISSIÓEmpresa

La nostra missió

 • Missió

  Dissenyar, fabricar i comercialitzar productes electrònics innovadors, estàndard i OEM, pel control de portes.

  GRUP JCMVALORS

Els nostres valors

 • Els nostres valors

  Ètica
  No procedir de manera que ho puguem considerar reprovable quan ho observem al nostre entorn

  Compromís
  Prendre decisions i executar-les en el termini i qualitat acordat. Compromís
  per la protecció del medi ambient incloent la prevenció de la contaminació i mitigant i adaptant-se al canvi climàtic

  Qualitat Relació
  Tenir cura de les les nostres relacions per obtenir el millor de cadascú, actuant amb transparència i anant al centre del problema

  Innovació
  Oberts a noves idees

  Visió Global
  Contribuir a que cada persona de JCM pensi “en gran”, i prengui les seves decisions a nivell global.

  MISSIÓPOLÍTICA

Cuidem el Planeta

 • Cuidem el Planeta

  Productes respectuosos
  En JCM tenim cura que els nostres productes tinguin el menor impacte en el medi ambient.
  Formem part de l’European Recycling Platform, assegurant-nos que es fa una bona gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles i bateries.

  Protecció del medi ambient
  Mirem disminuir els riscos ambientals estalviant en el consum de matèries primeres i d’energia.
  El nostre compromís medi ambiental i les gestions sostenibles que realitzem compleixen amb la norma ISO 14001, una norma internacional que dicta els requisits per implantar un Sistema de Gestió Ambiental.

  Accions pel medi ambient
  Todos los trabajadores en JCM somos conscientes de la importancia que tiene el cuidar de nuestro planeta.
  Para ello, promocionamos el carsharing de coches electrónicos y realizamos periódicamente actividades a favor del planeta.

  Qualitat i Gestió AmbientalAccions pel medi ambient

La nostra Política

POLITICA DE QUALITAT I GESTIÓ AMBIENTAL DE JCM TECHNOLOGIES, S.A.

JCM Technologies, S.A. es va fundar l’any 1983 i en pocs anys va liderar el mercat espanyol. A l’any 1991 va iniciar un procés d’internacionalització, obrint filials comercials a França i Alemanya. Actualment JCM està posicionada entre les marques més reconegudes d’Europa, comptant amb la presencia en més de 40 països.

Des d’aquesta perspectiva la seva actuació se circumscriu a l’activitat de

Disseny, fabricació i comercialització de productes electrònics innovadors, estàndard i OEM, pel control de portes.


I per tal d’aconseguir l’objectiu estratègic de “Garantir la qualitat del producte i del servei”, assegura que aplica en tots els processos i activitats de l’empresa els següents criteris:

Establir en les fases de disseny el controls i test necessaris per la qualitat final del producte, la seva fiabilitat i la reducció de l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament possibles impactes de les noves activitats o serveis.
Establir la seguretat en els processos i el control final del productes, per assegurar la seva qualitat.
Compliment dels requisits dels clients amb el propòsit d’augmentar la seva satisfacció més enllà, fins i tot, dels requeriments explícits.
Compliment de tots els requisits legals i reglamentaris aplicables.
Millora contínua de l’eficàcia del sistema de qualitat i gestió ambiental mitjançant un adequat seguiment dels Indicadors de processos ¡ dels Objectius i Metes establerts des de la Direcció.
Revisió d’aquesta política per la seva continua adequació.

La direcció de JCM Technologies, S.A. amb l’aplicació d’aquests criteris, està convençuda d’aconseguir els millors resultats i la major satisfacció dels clients, proveïdors i treballadors de l’empresa, fent-los accessibles a aquesta Declaració de Política.

La Direcció

La nostra gent

El respecte en la manera de relacionar-nos , la recerca de talent reflectit en les competències i en la capacitat reconeguda d’innovació i l’ajuda en la superació de les dificultats, són els eixos de la política de Recursos Humans que, juntament amb una compensació justa i competitiva del rendiment, fomenta l’equilibri en les relacions laborals i l’ acompliment de les expectatives.

La col·laboració social , sempre que és possible, i l’afavoriment de mesures de conciliació entre la vida familiar i laboral faciliten la integració dels companys de JCM al projecte empresarial.

Associacions

JCM és membre de les associacions següents

Tecnologia

Un dels factors clau d’ èxit de JCM Technologies consisteix en el gran Know- How, que amb tots els seus anys d’existència, ha anat adquirint en el disseny d’electrònica “embedded” i circuits de radiofreqüència a 125kHz, 13,56MHz, 433MHz I 868MHz, fet que ens ha permès posicionar-nos com a empresa líder en innovació i desenvolupament de productes en el sector.

Per tal de fer possible aquesta voluntat innovadora i el desenvolupament continu de producte, el nostre departament de R+D+i col·labora activament amb Universitats, Centres Tecnològics i Empreses capdavanteres en Innovació, fet que confereix una visió científic – tecnològica a les investigacions realitzades.

COMPROMÍS SOCIAL

Compartint valors amb:

Certificacions

JCM ha patentat les següents invencions:

 • U200930229 Conjunto de puerta automática de movimiento vertical
 • U 200602225 Mando de apertura a distancia de puertas.
 • 200700266/3 Sistema de puerta automática con banda de seguridad y procedimiento que ejecuta dicho sistema
 • ES 2378624 A1 Sistema de puerta automática con dispositivo sensor de seguridad y procedimiento para la utilización de dicho sistema
 • JCM està inscrita en el Registre de Productors d’Aparells Elèctrics i Electrònics de l’Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb el següent nº RAEE: 004447

JCM ha aconseguit les següents certificacions pels seus productes:

Garantia

5

ANYS DE GARANTIA
vigència per als productes fabricats a partir de l’01/01/2015

 • Gama KEE
 • Línia VERSUS
 • Gama MOTION
 • Productes de RÀDIO SEGURETAT: RADIOBAND, RADIOSENS i RADIOCONTACT
 • ROLL868-DMR
3

ANYS DE GARANTIA

 • Gama TRINARY
 • Gama CODIPLUS
 • Cuadres de maniobra excepte línia VERSUS y ROLL868-DMR
 • AED868
 • FLAT868
 • MODEM RF
 • C4U2
 • COMET-FZ
 • DR-45-12
 • Sistema DOMO
 • TECLATS AUTÒNOMS
 • BANDES DE SEGURETAT
 • FOTOCÈL·LULES
 • DETECTORS MAGNÈTICS
 • RADARS
 • EQUIPS PER A SENYALIZACIÓ