Descàrrega del catàleg JCM

Excepte conveni especial constatat per escrit, l’enviament d’una comanda formulada pel client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda. Ninguna estipulació feta pel client sobre les condicions de compra, lletres, justificants de recepció o altres documents diferirà de les de JCM TECHNOLOGIES, SA si no ha estat expressament acceptada per aquesta Empresa amb anterioritat.

Condicions generals de venda