En el grup JCM vam desinfectar els paquets que ens arriben i els que vam enviar, com a mesura de prevenció proactiva. L’etiqueta indica que el paquet ha estat desinfectat.