JCM incorpora al nou agent comercial per Marroc, Mochin el Arsi, amb una ample trajectòria en el sector dels automatismes en la zona del Nord d’Àfrica. Benvingut!