Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’internet https://www.jcm-tech.com/ca/ (en endavant, la “web”) és de titularitat de JCM Technologies, S.A.U., amb domicili social a Costa d’en Paratge, 6 B amb  CIF núm. A08827974. Aquest avís legal regula les condicions d’ús de l’esmentat portal d’internet. 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre JCM Technologies, S.A.U. i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents a la web estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles. 

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Vic per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions contractuals. 

Acceptació de l’usuari

Aquest avís legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web que JCM Technologies, S.A.U. posa a disposició dels usuaris d’internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web. 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JCM Technologies, S.A.U. 

L’accés i la navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat d’aquestes condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions, s’ha d’abstenir de fer servir la web.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden estar subjectes a contractació prèvia del servei. 

En cas que sigui necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es farà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat a https://www.jcm-tech.com/ca/.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari s’haurà de fer de manera responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, a aquest avís legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de JCM Technologies, S.A.U. o qualssevol altres persones físiques o jurídiques. 

L’ús de qualsevol dels continguts de la web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per JCM Technologies, S.A.U. al lloc web o als seus continguts. 

El titular de la web no s’identifica amb les opinions que hi expressen els seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten com la manera en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic i els codis són de titularitat de JCM Technologies, S.A.U. i, per tant, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es faci amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que se citin les fonts, llevat que es disposi del consentiment previ, exprés i per escrit de JCM Technologies, S.A.U. Tots els noms comercials, marques o signes de qualsevol classe continguts a la pàgina web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei. 

JCM Technologies, S.A.U. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part de JCM Technologies, S.A.U. 

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de JCM Technologies, S.A.U. es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. JCM Technologies, S.A.U. es reserva el dret d’exercir respecte a l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

JCM Technologies, S.A.U. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. Tanmateix, JCM Technologies, S.A.U. no es pot fer responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
  • L’absència d’errors en els esmentats continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es pogués produir.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de JCM Technologies, S.A.U.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos a la web. En conseqüència, JCM Technologies, S.A.U. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin a la web s’ajustin a aquest avís legal, ni que l’ús del lloc web es faci de manera diligent.
  • L’ús per part de menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, essent els tutors responsables de l’ús que facin d’internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

JCM Technologies, S.A.U. podrà suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat a al lloc web per causes de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, JCM Technologies, S.A.U. comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. 

Així mateix, de conformitat amb els articles 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, JCM Technologies, S.A.U. es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Cookies

JCM Technologies, S.A.U. utilitza cookies per tal d’optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al propi terminal de l’usuari; la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els seus creadors, però en cap cas la informació obtinguda per les cookies s’associarà a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. 

Tanmateix, si l’usuari no vol que s’instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra política de cookies a https://www.jcm-tech.com/ca/politica-de-cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de JCM Technologies, S.A.U. cap a altres llocs d’internet té una finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació d’aquests llocs. JCM Technologies, S.A.U. no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a una web aliena, ni en garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica. 

En el cas que en altres webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de JCM Technologies, S.A.U., no s’entendrà que JCM Technologies, S.A.U. ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web on hi ha l’enllaç; tampoc es podran incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent. 

JCM Technologies, S.A.U. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on hi hagi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

JCM Technologies, S.A.U. es reserva el dret de modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, aquest avís legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament aquest avís legal.

© 1983-2023 JCM Technologies - All Rights Reserved.
×
English Español Français Deutsch Italiano
×