Per tal de fomentar la creativitat tecnològica, JCM patrocina “El Mercat de la Tecnologia”, un espai que té per objectiu incrementar les vocacions tècniques i científiques dels estudiants, els futurs enginyers i científics.