La General Assembly E.D.S.F es celebra a Praga els dies 13 i 14 de juny