Honoa Política de Privacitat

Aquesta política de protecció de dades personals estableix les bases sobre les quals JCM tracta les seves dades personals quan ens les faciliti com a conseqüència de l’accés, la descàrrega, la instal·lació i la utilització de l’aplicació i l’acceptació de la Llicència d’ús de HONOA. La protecció de les dades personals és de vital importància per a JCM, per la qual cosa considerem que un adequat tractament basat en la transparència amb els nostres clients, genera confiança i tranquil·litat.

Recordeu que cada vegada que entri a l’aplicació i faci ús dels serveis i funcionalitats de la mateixa, se li sol·licitin dades personals o sigui necessari que hi accedim, serà d’aplicació aquesta Política de Privadesa. La seva acceptació comporta la conformitat amb el tractament. Reviseu-la periòdicament per si s’hi produeixen canvis.

Qui és el responsable de tractament?
Identitat: JCM Technologies S.A.
NIF: A-08827974
Domicili: Carrer Costa d´en Paratge, 6B, Vic, Barcelona, ​​Espanya
Telèfon: (+34) 938 833 231
Si teniu qualsevol pregunta, petició o inquietud sobre el tractament que realitzem de les vostres dades personals, podeu contactar amb admin@jcm-tech.com

Quines dades personals tractem?
Les dades personals que recollim, a través de l’alta al servei, tals com nom i cognoms, email, i domicili són les imprescindibles per poder activar el servei ofert i amb les finalitats descrita per al Registre i alta al sistema. JCM no tracta ni té accés a les dades d’imatge ni de veu del sistema.
Recopilem dades d’ubicació precises i aproximades dels dispositius mòbils dels usuaris si ens ho permeten, sigui quan l’usuari tingui l’app en segon pla o pantalla, amb les finalitats descrites en serveis.
Els usuaris poden utilitzar HONOA sense permetre que JCM Technologies S.A. recopileu dades d’ubicació dels dispositius mòbils. No obstant això, això pot afectar les funcions de HONOA. Per exemple, si un usuari no permet que es recopilin dades d’ubicació, no podreu accedir als serveis d’obertura amb mans lliures.

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals
Les dades recollides o rebudes a través de Honoa es tractaran amb les finalitats següents:
Registre, alta al sistema i gestió administrativa: Les dades recollides són les imprescindibles per verificar-ne la identitat. Les dades que introduïu han de ser veraces i actualitzades.

Serveis: HONOA utilitza les dades per proporcionar, personalitzar, mantenir i millorar els nostres serveis. Aquests serveis inclouen:

  • Registre i gestió dels equips de les instal·lacions
  • Serveis d’obertura remota
  • Control d’estat de les instal·lacions
  • Serveis d’obertura amb funció de mans lliures
  • Dur a terme les operacions necessàries per seguir oferint els nostres serveis, com ara corregir errors de programari i problemes operatius, realitzar anàlisis de dades, proves i estudis, o supervisar i analitzar les tendències d’ús i activitat.

Atenció al client: per respondre les consultes, les peticions d’informació, les millores o les consultes que ens puguin fer del servei.
Anàlisi i millora del servei: per poder comprendre millor les necessitats i expectatives dels usuaris i per tal de millorar la nostra atenció es podrà tractar la informació per part de JCM per millorar el servei i les funcionalitats de HONOA.
Compliment d’obligacions legals: pot existir normativa que obligue a la retenció de dades personals per al compliment de determinades obligacions legals o per a l’atenció de responsabilitats. Així, per exemple, el Reglament General de Protecció de Dades habilita poder mantenir bloquejades les dades personals d’aquelles persones que hagin exercitat el dret de supressió durant el període en què puguin derivar-se responsabilitats i això per tal de poder formular, exercir o defensar-se de reclamacions. També es podran mantenir les vostres dades per tal d’evitar que us enviem comunicacions comercials si heu sol·licitat no continuar rebent-les.

Per quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual tractem les seves dades, per atendre les seves peticions o necessitats, així com per complir les nostres obligacions legals o defensa dels nostres interessos o amb finalitats estadístiques o històriques.

El criteri per determinar el període de retenció de les vostres dades personals és el següent:

  • Dades personals obtingudes en crear un compte per accedir al servei: mentre el sistema sigui operatiu i instal·lat per a l’obertura de portes.
  • Dades personals obtingudes en contactar amb nosaltres per a una consulta: durant el temps necessari per atendre la vostra consulta.
  • Dades personals obtingudes en prestar el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials: fins que cancel·leu la subscripció.

Quina és la base de legitimació per al tractament de dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades personals pot ser:

1) Execució del contracte: per realitzar el servei associat a la llicència obtinguda amb l’alta al servei de videoporter HONOA.

2) Interès legítim en relació a:

  • Realització d’estadístiques: per ajudar-nos a comprendre millor les vostres necessitats i expectatives i, per tant, millorar els nostres serveis.
  • Permetre el funcionament de l’aplicació a través de galetes tècniques i funcionals, manteniment d’eines i garantir que funcionin correctament i millora contínua.

3) Compliment de les obligacions legals que comporten un tractament de dades personals.

A quins destinataris podem comunicar les vostres dades?
A les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals com ara jutjats i tribunals, administracions públiques amb competència en la matèria.
Les vostres dades personals poden ser tractades o emmagatzemades en països diferents de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), en funció d’on estiguin ubicats els nostres proveïdors de serveis. Només es transfereixen dades fora de l’EEE si ofereix garanties equiparables.

Seguretat al servei
JCM garanteix un nivell adequat de seguretat en el servei prestat amb HONOA, mitjançant protocols de xifratge en la comunicació entre els dispositius videoporter als dispositius dels interessats, sense que JCM ni cap tercer pugui tenir accés a la informació d’imatge i veu.
El servei prestat no permet l’enregistrament d’imatges ni de reproducció en mode continu.

Accés pels usuaris a imatges i veu del sistema en ús exclusiu personal i domèstic.
L’usuari del servei i interessat, amb l’accés al visionat d’imatges i de veu del sistema HONOA, només podrà fer ús de les imatges visionades i de l’accés a veu en ús exclusiu personal i propi de l’àmbit domèstic.
HONOA no és un sistema de videovigilància amb finalitats de seguretat, per tant l’usuari ha de conèixer les limitacions existents en aquest àmbit.
L’usuari eximeix de responsabilitat JCM per un ús inadequat de les imatges i veu, atenent les limitacions exposades per un possible tractament de dades.

Quins són els seus drets com a interessats?

La normativa sobre protecció de dades us reconeix uns drets per tal que tingueu el control sobre les vostres dades.

Forma d’exercici dels drets: podeu exercitar en qualsevol moment adreçant-vos per correu electrònic a admin@jcm-tech.com. Per tramitar la vostra sol·licitud, ens haureu d’acreditar la vostra identitat.
Li corresponen els drets següents:

Accés i rectificació: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals ia accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Limitació del tractament: els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en determinades situacions previstes a l’RGPD. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: podeu sol·licitar la descàrrega de les vostres dades personals per a la vostra portabilitat, així com a transmetre-les a una altra entitat.

Tutela de Drets: davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes

Actualitzacions de la Política de Privadesa.
És possible que modifiquem aquesta política de privadesa.
Els canvis entraran en vigor un cop es publiqui la Política de Privadesa.