VERSUSPROG

Programador portàtil que permet parametritzar les entrades, sortides i funcions de programari de la nova plataforma de quadres VERSUS i els paràmetres dels quadres antics

Ref: 1003942

Característiques

 • L’equip basa el seu funcionament en un arbre de menús.
 • Compatible amb els quadres antics que es podien configurar amb el programador PROG-MAN.
 • El menú de configuració de quadres antics és molt similar al menú “Config. Quadres “de l’equip PROG-MAN.
 • El menú de configuració de quadres VERSUS permet la configuració dels nous quadres VERSUS.
 • Sistema via ràdio a 868 MHz.
 • La comunicació amb els quadres pot ser via cable, via ràdio o via RFID.
 • Disposa d’un transceiver RFID a 13.56MHz ISO15693 per connectar-se amb la configuració dels quadres VERSUS sense cap tipus d’alimentació ni connexió amb el quadre, pot estar, a més dins del seu embalatge.
 • Entrades, Teclat de 13 tecles, connector mini-USB per carregar piles i actualitzar el programari, connector RJ-45 femella per poder connectar via cable amb el quadre de maniobra.
 • Tots els paràmetres detallats estan accessibles en la pàgina web.
 • Tres funcionalitats bàsiques: configurar quadres VERSUS, configurar altres quadres i configuració del programador.
 • L’estructura del menú de configuració de quadres VERSUS és la següent:

 • L’estructura del menú de configuració d’altres quadres té els paràmetres a configurar i els equips iguals al que hi havia al PROG- MAN.
 • La configuració de l’equip permet configurar l’idioma, aparença, tecles d’accés ràpid, tipus de bateries i manera de servei.
 • Quan les bateries són recarregables, hi ha l’opció de recarregar lentament amb el programador.

Descàrregues

Aplicable a portes

Accessoris