GSM-CARD · VGSM-CARD

Targeta endollable per a gestió remota.

Ref: 1001999 / 1002024

Característiques

  • Aplicable a tot tipus de portes amb quadre de maniobres VERSUS o central de control d’accés ACCESS-5K.
  • Gestió remota a temps real dels equips:

VERSUS (VGSM-CARD): configuració de paràmetres a través del web VersusCloud.

ACCESS-5K (GSM-CARD): gestió d’usuaris, configuració de franges horàries i lectura d’esdeveniments a través de SoftAssistant.

  • Servei de dades mòbils M2M bidireccional.
  • Servidor dedicat amb accés a Internet i mode túnel IPSEC.
  • Departament d’informàtica per a gestió i manteniment de la base de dades i serveis web.
  • JCM ofereix un servei prepagament de 2 anys que inclou tots els requeriments anteriorment esmentats.