GOPro2 IND · GOPro-4 IND · FREE T IND

Emissors amb un major nombre d’activacions en instal·lacions d’ús intensiu 

Gamma

Ref: 1004451, 1004452

 • Emissors programables 868 MHz, 2 o 4 canals.
 • Abast nominal 100 m.
 • Alimentació: 2 piles tipus AAAA de 1,5V.
 • Consum: 12mA.
 • Fins a 150.000 activacions.
 • Indicador d’operacions lluminós per a la bateria baixa i transmissió de senyal.
 • Número de sèrie marcat amb láser.
 • Temperatura funcionament –20ºC a + 55ºC.
 • Dimensions: 70 x 50 x 20 mm.

Característiques

 • L’instal·lador pot personalitzar l’emissor utilitzant el codi d’instal·lador amb les eines de programació SOFT ASSISTANT i PROG-MAN.
 • L’emissor i l’equip de proximitat es programen per ràdio sense contacte mecànic.

Disponible amb l’eina de programació ASSISTANT:

 • Base de dades amb tots els equips, transmissors i targetes de proximitat / etiquetes proveïdes en cada instal·lació.
 • Possibilitat d’assignar codis de standby. Els transmissors, targetes i etiquetes funcionals es poden vendre sense la necessitat de visitar la instal·lació.
 • Els transmissors, targetes i etiquetes robats o perduts poden reemplaçar-se per nous i funcionals sense la necessitat de visitar la instal·lació.
 • Registres mitjançant PIN, es pot assignar un codi d’1 x 4 dígits a un receptor i tots els transmissors / elements de proximitat han de tenir el mateix PIN per programar en l’equip. Es permeten 2 codis PIN per transmissor. També disponible amb l’eina de programació portàtil PROGMAN.
 • Possibilitat de personalitzar dispositius amb el codi d’instal·lador.
 • Configuració dels paràmetres de l’equip com a prohibició de la ràdio i programació manual de dispositius.

Descàrregues

Esquema