CAP T868 · CAP T916 · CAP ACTIVE · CAP R868 · CAP R916 · CAP MAGIN

Tecnologia NO TOUCH per a bandes de seguretat

Anticipi’s a la col·lisió: Banda de seguretat amb detecció
d’obstacles NO TOUCH.
Per a portes correderes industrials (ús no intensiu).

Emissors

CAP T868 / CAP T916

Ref (CAP T868): 1005744

 • Emissor amb tecnologia NO TOUCH per a bandes de seguretat resistiva 8K2 /10K.
 • Alcanç nominal (en camp obert): 50m.
 • Temperatura funcionament: -20ºC a +55ºC.
 • Freqüència de treball: 868MHz / 916 MHz.
 • Consum funcionament: 12mA.
 • IP65.
 • Dimensions caixa: 53 x 160 x 20 mm.

Ref (CAP T916): 1004740

 • Freqüència: 916MHz.

CAP ACTIVE 868

Ref: 1004456

 • Emissors amb tecnologia NO TOUCH para a bandes de seguretat.
 • Alcanç nominal (en camp obert): 50m.
 • Temperatura funcionament: -20ºC a +55ºC.
 • Banda de seguretat mecànica amb emissor incorporat i tecnologia NO TOUCH.
 • Freqüència de treball: 868MHz.
 • Consum funcionamient: 12mA.
 • IP54.
 • Dimensions de caixa: 151 x 60 x 23 mm.

Receptors

CAP R868 / CAP R916

Ref (CAP R868): 1004454

Ref (CAP R868): 1004465

 • Receptor per a bandes de seguretat resistives, mecàniques i òptiques.
 • Junt amb l’emissor CAP, permet l’activació i desactivació de la tecnologia NO TOUCH.
 • Alcanç nominal: 50m.
 • Memòria: 6 transmissors.
 • Nombre de sortides: 2 relés.
 • Alimentació: 12/24Vac/dc 10%.
 • Contactes relé: 1A.
 • IP54 (IP65 amb premsaestopes).
 • Potència irradiada: <25mW.
 • Temperatura funcionamient: -20ºC a +55ºC.
 • Dimensions caixa: 82 x 190 x 40 mm.

CAP MAGIN

Ref: 1004455

 • Detector d’inhibició, amb 2 imans.
 • Dimensions detector: 67 x 35 x 20 mm.
 • Dimensions imans: 51 x 35 x 15 mm.
 • Distància detector-iman: màxim 2 cm.
 • Longitud CAP MAGIN: 2 m.

Descàrregues

Fitxa de producte  PS_ES15_CAPTIVE_ES.pdf (303,2 KB)Argumentari  SP_CAPTIVE_ES.pdf (2,0 MB)Manual d'instruccions  UM_3200924_CAP868_916N SYSTEM_ES.pdf (3,5 MB)

CAPTIVE-T
Declaració de conformitat  CE_CAPTIVE-T_ES.pdf (65,3 KB)
CAPTIVE-R
Declaració de conformitat  CE_CAPTIVE-R_ES.pdf (65,1 KB)
CAP MAGIN
Declaració de conformitat  CE_CAP MAGIN_ES.pdf (62,3 KB)

Esquema

Projectes