2 tipus de banda mecànica:

RB-ACTIVE
: estalvi de temps i diners amb l’emissor RB integrat a la banda mecànica.

ACTIVE: protecció de las parts fixes amb tan sols una banda mecànica cablejada al quadre.