JCM, una vegada més, participarà com a empresa col·laboradora amb un dels 16 premis, el premi JCM per al millor disseny de robots, escollit entre els 36 equips de la FLL (de 10 a 16 anys).

Què valorarà JCM?

  •  El disseny, construcció, assaig i programació de robots amb tecnologia LEGO® MINDSTORMS.
  • Investigació i resolució, els mateixos reptes que els científics actuals.
  • L’aplicació de conceptes matemàtics i científics a la vida real.
  • El desenvolupament de competències i competències del segle XXI (treball en equip, resolució de problemes, comunicació, …)