jf

Lluís Autet i Jordi Fumanya exposen el cas d’èxit en ús de noves tecnologíes com la Veu IP davant d’empresaris i treballadors de PIMES.