Els nostres enginyers passen el dia junts per posar en comú les fortaleses de cadascun d’ells i així aplicar al producte JCM les noves possibilitats tecnològiques.

La jornada comença amb un trajecte en tren destí a Barcelona i al llarg del dia realitzen un seguit d’activitats en equip.

Tots els enginyers coincideixen que ha estat una jornada en equip molt profitosa!

Aquesta ha estat l’agenda del dia:

8:00h: Trobada a l’estació de trens
8:08-9:30: Trajecte tren Destí Barcelona. Es tracten els objectius del dia, DAFO empresa…
9:30: Visita1 – empresa referent
10:45: Visita2 – Open your mind
12:30: BrainWriting
14:00h: Dinar
16:00h: Trajecte tren de tornada destí Vic. Conclusions i propostes concretes