JCM actualitza la seva política de qualitat i gestió ambiental amb la voluntat de millora continua dels seus processos i serveis a clients